Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas

UAB „Plastis” įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas įmonėje ”, kuris yra finansuojamas, pagal 2022–2030 metų plėtros
programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos
pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių
diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

UAB „Plastis“ pagrindinė įmonės veikla – plastikinių gaminių gamyba.
Įmonė specializuojasi plastikinės pakuotės gamyboje. Produkcijos kokybė gerai vertinama ne tik klientų Lietuvoje, bet ir užsienio partnerių.
UAB „Plastis“ Įmonėje vykdomiems procesams naudojama energija, energijos ištekliai: gamtinės dujos, elektros energija ir transporto kuras (dyzelinas bei
benzinas), vanduo. Tam, kad sklandžiai būtų vykdomi gamybiniai procesai yra naudojama elektros energija. Išanalizavus 4 m. elektros kainų biržoje suvestinę,
matosi kad metų bėgyje elektros kainos 2018-2020 m. ženkliai nekito, bet 2021 m. pabaigoje ir 2022 m. kainos pašokusios iki rekordinių aukštumų. Tokie
pokyčiai stipriai paveikė įmonės elektros sąnaudas bei sutrikdė įmonės gamybinius procesus, dėl išaugusių energijos kaštų, bei mažino įmonės pelningumą.
Viena iš pagrindinių veiksnių mažinant elektros kainą yra elektros pirkimas iš tiekėjų ar gamintojų bei elektros gamyba iš atsinaujinančių šaltinių (saulė, vėjas).

Siekdama optimizuoti gamybos sąnaudas ir didinti investicijas į produkcijos apimtis bei mažinti neigiamą gamybos procesų įtaką aplinkai ir remdamasi
2022 m. atlikto energijos vartojimo audito ataskaitos išvadomis, UAB „Plastis“ inicijuoja projektą, kurio metu numatoma įrengti atsinaujinančius energijos
išteklius (AEI) naudojančius energijos gamybos pajėgumus. Įvertinus įmonės elektros energijos sąnaudas bei saulės elektrinių galimas montavimo vietas,
planuojama įrengti 240 kW galios saulės elektrines ant įmonės nuosavybės teisę valdomų pastatų stogų.

Įvertinus saulės elektrinių atsipirkimo laikotarpį, galima teigti, kad įmonei yra naudinga investuoti į atsinaujinančių energijos išteklių įrenginius,
kadangi po sąlyginai trumpo laikotarpio UAB „Plastis“ gamybos kaštai mažės, sutaupytos lėšos galės būti investuojamos į produkcijos kokybę ir apimties
didinimą bei kitų aplinkosauginių iniciatyvų įgyvendinimą.

Įgyvendinus projektą prognozuojama ne tik finansinė nauda įmonei, bet ir socialinės-ekonominės naudos sukūrimas, ypač Panevėžio rajono ir
aplinkinių teritorijų gyventojams: augant įmonės konkurencingumui ir didėjant gamybos apimtims būtų kuriama daugiau naujų darbo vietų, mokami didesni
darbo užmokesčiai bei užtikrinamos geresnės darbo sąlygos. Be to, projektas paskatins AEI didesnį naudojimą pramonės sektoriuje ir prisidės prie AEI dalies
didinimo galutiniame energijos suvartojime. Taip bus švelninamas neigiamas ūkinės veiklos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus
išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo.

Sumontavus atitinkamos galios jėgainę visa generuota elektros energija bus suvartota viduje arba „paskolinta“ skirstomiesiems tinklams, kurią paskui
bus galima atgauti iš ESO tinklų už kainą, be gamintojo kainos, todėl atitinkamai sumažins elektros energijos pirkimus.

Saulės elektrinės turi begalę privalumų, dėl kurių jas verta įsirengti: neteršia aplinkos; saulės šviesoje generuoja energiją itin greitai ir efektyviai;
nepriklausomybė nuo elektros kainų svyravimo ir kt.

Projekto finansavimas: bendra projekto vertė – 181.210,22 Eur. iš ES fondų skirta parama – 107.011,33 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. kovas – 2025 m. kovas.

Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis:
info@plastis.lt
+370 45 429607