Techninės gairės

TECHNINĖS GAIRĖS
UAB „Plastis“ gaminami gaminiai atitinka standartinius įstatymuose apibrėžtus reikalavimus. Todėl UAB „Plastis“ atitinka vartojimo prekių potvarkio specifikacijas. UAB „Plastis“ gamyboje naudojamas termoplastinis polipropilenas (PP) visiškai atitinka minėtą potvarkį ir su juo
susijusius reikalavimus.

Nepaisant to, nepriekaištingas UAB „Plastis“ gaminių naudojimas yra susijęs su techninėmis taisyklėmis. Užpildymo medžiagų, pildymo mašinų, pačių mūsų gaminių sugadinimo ar net tvarkymo problemų logistikoje galima išvengti tik tuo atveju, jei gaminiai naudojami taip, kaip nurodyta
šiose gairėse. Pirkėjui nesilaikant atitinkamų taisyklių, UAB „Plastis“ nebeužtikrina techninių gaminio savybių. Be to, garantija nebegalios ir nebebus prisiimama atsakomybė už pirkėjui ar naudotojams padarytą žalą. Šis atsakomybės atsisakymas taip pat apima žalą mūsų gaminiui ir
užpildymo medžiagoms, taip pat vėlesnę žalą kitoms teisėtoms prekėms, atsiradusią dėl pašalinio gaminių tvarkymo. Techniniai duomenys ir taisyklės yra neatskiriama visų pristatymo sutarčių dalis.

UŽPILDYMO SAVYBIŲ POVEIKIS

Visos UAB „Plastis“ sukurtos ir pagamintos talpos yra sukurtos kaip vienkartinės pakuotės. Tai reiškia, kad visos talpos savybės taikomos tik pirmą kartą pripildžius talpą.

Kai kuriais atvejais UAB „Plastis“ garantijos netaiko. Tai visų pirma reiškia šiuos dalykus, susijusius su talpos ir užpildymo medžiagų suderinamumu:

Barjerinės savybės
Kadangi pakuotės naudojimo reikalavimai labai skiriasi (dujų, garų ir kvapų pralaidumas), absoliučių teiginių apie tai pateikti negalima. Kiekvieną atvejį reikia vertinti atskirai, kad būtų patikrinta, ar barjerinės savybės yra tinkamos atitinkamai užpildymo medžiagai.

Karštas užpildymas ir užšalimas
Karštas užpildymas ir užpildymo medžiagos užšalimas gali turėti neigiamos įtakos talpų savybėms ir tvarkymui. Pavyzdžiui, karštas užpildymas gali sumažinti galimą sukrovimo aukštį. Tokiu atveju klientas turi išbandyti ir patikrinti atitinkamus procesus.

Sandarumas
Talpų sandarumą galima kontroliuoti tik ribotai. Atsakomybė už tinkamumo nustatymą ir patikrinimą tenka klientui.

Agresyvi terpė
Plastikinės pakuotės savybės gali pasikeisti, jei naudojami tirpikliai ar kitos agresyvios medžiagos. Vadinasi, tai sumažins talpų mechaninį atsparumą.

PAGAMINTŲ PREKIŲ GABENIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Gabenimas
Gabenimo metu talpos yra veikiamos įvairių apkrovų. Tai apima, pavyzdžiui, slydimą ir kritimą, taip pat drėgmę, nešvarumus ir tiesioginius saulės spindulius. Dėl šios priežasties reikia užtikrinti tinkamą krovinio pritvirtinimą.

Sandėliavimas
UAB „Plastis“ naudojamas plastikas, veikiamas UV spindulių, gali tapti trapus. Taip pat galimi dažų atsilupimas ir dažytų elementų išblukimas.
UAB „Plastis“ negali garantuoti talpų savybių, jei gaminiai yra veikiami UV spindulių, arba yra per žema sandėliavimo temperatūra (medžiaga tampa trapi) arba jei ji yra per aukšta (medžiaga tampa minkštesnė). Be to, garantuotas standartinis 6 mėnesių talpos patvarumas susijęs su
maksimaliu pripildymo svoriu ir sukrovimo nurodymų laikimusi, kai jos laikomos ant plokščio EURO padėklo, kaip nurodyta techninių duomenų lape. Sandėliavimo temperatūra turi būti 20 °C.

SANDĖLIAVIMAS / TVARKYMAS / TUŠČIŲ TALPŲ PATVARUMAS

Sandėliavimas
Norint išvengti UV spinduliuotės sukeltos žalos, sandėliuojant tuščias talpas, reikia vengti tiesioginių saulės spindulių poveikio. Be to, tuščios talpos turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje, kurioje nėra didelių temperatūros svyravimų. Nuo mūsų daiktų statinės įkrovos paprastai apsaugoma naudojant antistatinę priemonę; tačiau ši apsauga susilpnės po ilgesnio nei 6 mėnesių sandėliavimo laikotarpio. Netinkamos sandėliavimo temperatūros ir drėgmės sąlygos sumažina arba sutrumpina
antistatinį poveikį.

Tolesnis tvarkymas
Siekiant išvengti talpos savybių pablogėjimo, reikia imtis priemonių, užtikrinančių, kad talpos temperatūra tvarkymo metu būtų tarp 10-30 °C. Tik taip UAB „Plastis“ gali garantuoti žadėtas talpos funkcijas. Taip pat UAB „Plastis“ garantija netaikoma, jei atidarant gabenimo pakuotę buvo padaryti įpjovimai, įkirpimai ar pan. poveikis.
Netgi paviršutiniški poveikiai gali turėti įtakos vėlesnėms apkrovoms. Raginame naudoti plėvelių pjaustytuvus ar kitus pjovimo įrenginius, kurie nepažeidžia talpų paviršiaus.

Gaminio patvarumas
Gaminiai turi būti sutvarkyti per dvylika mėnesių nuo pristatymo. Pavojingų prekių pakuotėms taikomos kitos taisyklės. Šiuo atveju tolesniam apdorojimui leidžiamas maksimalus penkerių metų laikas. Liejimo formoje naudojamos etiketės (LFNE) patvarumas LFNE apdoroti produktai turi būti apdoroti ne vėliau kaip per 12 mėnesių. Praėjus šiam laikui, UAB „Plastis“ nebegali prisiimti apdorojimo rizikos.
Perspėjimas bus paskelbtas po 9 mėnesių, jei bus pasiektas etiketėje nurodytas laikas. Tai suteikia pakankamai laiko reaguoti. Jei yra LFNE, kurių sandėliavimo laikotarpis yra ilgesnis nei 12 mėnesių, jos priskiriamos klientui su apskaičiavimu.

Talpos pagaminta iš skaidraus PP
Talpos, pagamintos iš skaidraus PP, turi mažesnį atsparumą įpjovimo poveikiui, todėl galima daryti prielaidą, kad jos yra mažiau mechaniškai stabilios. Sumažėjusi standartinė šių talpų apkrova reiškia, kad pilant, gabenant ir sandėliuojant leidžiamos daug mažesnės statinės apkrovos.

Perdirbti produktai ir biologinis plastikas
Šios techninės gairės taikomos tik iš dalies, jei naudojami perdirbti produktai ir biologinis plastikas. Jei nesusitarta kitaip, jei naudojamos perdirbtos medžiagos ir bioplastiko medžiagos garantija nesuteikiama.

MAISTO HIGIENA
Jeigu talpos naudojamos maistui laikyti, UAB „Plastis“ garantuoja, kad gaminiai atitiks europines ir nacionalines specifikacijas. Turinys, nurodantis tai, yra nurodytas atitikties deklaracijose ir kiekvienu atveju jo turi būti laikomasi ir jis turi būti paaiškintas paaiškinimą išskiriant.

PAKLAIDOS
Pagal techninį brėžinį.

KRATIKLIŲ TINKAMUMAS
Kratiklio tinkamumas paprastai žadamas tik tuo atveju, jei kratiklio apkrovos plokštė guli lygiai ant talpos. Be to, nustatyti parametrai (spaudimas, suspaudimo slėgis, kratymo trukmė) turi atitikti talpoms tinkamas ribas ir turi būti standartiniai rinkoje. Kiek talpos tinka kratikliams, nurodyta gaminio specifikacijose.